engelsk-flagga-2.jpgIn English

Studieupplägg

renoir3

EIMS står för epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för multipel skleros. Studien är ett samarbete mellan enheten för kardiovaskulär epidemiologi på institutet för miljömedicin (IMM) och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid centrum för molekylärmedicin (CMM) vid Karolinska Institutet. Syftet med studien är att undersöka orsakerna till varför människor insjuknar i multipel skleros, att försöka beskriva den biologiska processen och i förlängningen påvisa vad som påverkar sjukdomsprognosen.

Mycket kunskap kring orsakerna till sjukdomen har kommit fram sedan projektet startade 2004. Genom EIMS unika studiedesign har vi idag ökat våra kunskaper kring hur arv och miljö påverkar risken för att utveckla sjukdomen. EIMS är i dag den största svenska fall-kontroll studien på nyinsjuknade MS-patienter.

Studien är ett unikt samarbete mellan 42 olika neurologiska kliniker med alla län i Sverige representerade i upptagningsområdena och olika forskargrupper på Karolinska Institutet.

EIMS-studien är en så kallad fall-kontrollstudie, vilket innebär att fall (patienter) jämförs med kontroller (slumpmässigt utvalda personer från populationen som inte har MS). Fall-kontroll är den studiedesign som visat sig bäst lämpad för ovanliga sjukdomar då den snabbt ger nog med deltagare för att kunna göra säkra statistiska analyser.

EIMS rekryterar fall via neurologiskakliniker i hela Sverige. Fallen är personer som nyligen fått diagnosen MS eller inflammation i nervsystemet, är mellan 15-70 år och kan läsa svenska. För varje fall slumpas två kontroller ut från populationsregistret - personer i samma åldergrupp, av samma kön och som bor i samma län som fallet. Kontrollpersonerna får svara på samma enkät och lämna blodprov, detta för att man ska kunna jämföra vilka faktorer som kan ge en ökad risk att insjukna i MS. I början av 2012 hade EIMS-projektet över 2 000 fall och dubbelt så många kontroller. Svarsfrekvensen på frågeformulären är 90 % bland fallen och 61 % bland kontrollerna.

Eftersom vi fortfarande vet väldigt lite om orsaken till MS så spänner frågeformuläret över flera delar av livet. Utifrån forskningen vet vi idag till exempel att rökning är en riskfaktor, men det finns dock fortfarande stora områden som är outforskade. Därför fortsätter vi att söka brett.

Forskningen och projektet har utvecklats under årens lopp, nya idéer och de senaste forskningsrönen influerar frågeställningarna.

Läs gärna mer om hur EIMS-projektet bedrivs och hur forskarna arbetar. Läs mer!

Vi är oerhört tacksamma till alla fall och kontroller som har svarat på enkäten och lämnat blod för forskning om MS!

 

 

 

Neurologienheter Pressen Samarbetspartners Länkar

 

©2005 EIMS. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 23 januari 2019. Kontakta webmastern.