engelsk-flagga-2.jpgIn English

Samarbetspartners

 

EIMS är en del av ett större internationellt nätverk av studier som undersöker kopplingar i genetik och multipel skleros (MS).  Nätverket heter IMSGC- International Multiple Sclerosis Genetics Consortium och består av 44 stycken olika universitet och sjukhus som samarbetar. Målet är att samarbetet ska öka kunskaperna kring vilka gener som ger en ökad risk för att utveckla MS.  Kunskaper som kan leda till att vi bättre förstår orsaken till sjukdomen och förbättrar behandlingsmöjligheterna för de insjuknade.

EIMS-studien samarbetar med Nordic Genetics Group vars nyckelpersoner är forskarna Janna Saarela, Helsingfors; Anette Oturai, Köpenhamn; Hanne Harbo, Oslo.

Forskaren Lisa Barcellos och hennes kollegor på Universitetet i Kalifornien, San Francisco, studerar hur miljöfaktorer så som rökning i kombination med genvarianter ökar risken för att få MS. EIMS-gruppen har nyligen startat ett spännande samarbete med Lisa Barcellos kring riskfaktorer för MS.

EIMS-studien samverkar även med de två EU-projekten Euratrans och Neurinox.

Euratrans är ett konsortium inom storskalig genetisk forskning vars mål är att öka kunskaperna om sjukdomsmekanismer för olika sjukdomar så som MS. Koordinator för detta EU-projekt är Norbert Hubner, Berlin.

Neurinox är ett projekt som arbetar med att förstå ett enzym som heter NOX som leder till skador och inflammation av nervsystemet. Målet med projektet är att utveckla nya behandlingar för MS baserat på nya kunskaper om NOX. Neurinox leds av koordinator Karl Heinz Krause i Geneve.

							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

worldmapwithdots

 

 

 

Neurologienheter Pressen Samarbetspartners Länkar

 

©2005 EIMS. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 23 januari 2019. Kontakta webmastern.