engelsk-flagga-2.jpgIn English

Projektgrupp

 

Projektledning

Lars-Alfredsson-20180323.jpg

Lars Alfredsson

Lars Alfredsson är sedan 2002 professor i epidemiologi vid IMM på Karolinska Institutet. Hans forskning är inriktad på interaktioner mellan miljö och genetik inom inflammatoriska sjukdomar och hjärt- och kärlssjukdomar. Lars är forskningsledare i EIMS och har, tillsammans med Tomas Olsson och Jan Hillert, huvudansvaret för EIMS-studien.

lars_klareskog_intra

Tomas Olsson

Är sedan 1995 professor i molekylär medicin och neurologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap i Solna. Tomas Olssons forskning är inriktad på att identifiera genetiska riskfaktorer vid MS och hur dessa, i kombination med faktorer som rör miljö och livsstil, ökar risken för att insjukna.

Tomas deltar i flera stora EU-projekt och har huvudansvaret för många kliniska prövningar av nya MS-läkemedel. Han är medlem av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Jan-Hillert1.jpg

Jan Hillert

Jan Hillert utnämndes 2001 till professor i neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Jan Hillert är registerhållare för det Svenska MS-registret (SMSreg) som nu innehåller information om över 10 000 svenskar med MS.

Hans forskning inriktas till stor del på att finna de gener som påverkar risken för MS och undersöka vad som avgör hur patienter svarar på behandling samt hur arv och miljö samverkar till uppkomsten av MS. På detta sätt kan vi bidra till den nödvändiga kunskapsutvecklingen inom MS-fältet, vilket i slutändan ska möjliggöra ny och effektivare behandling.

EIMS-sekretariatet

Edit-Ekstroem.jpg

Edit Ekström

Projektsamordnare 

Edit koordinerar och administrerar projektets datainsamling och datahantering. Hon har regelbunden kontakt med klinikerna som rekryterar patienter till EIMS-studien och deltagarna i studien. Hon har det övergripande ansvaret för den administrativa delen av projektet.

Andrea Hemming

Masterstudent

Andrea hanterar alla utskick till deltagarna i studien och är behjälplig med diverse administrativa uppgifter.

     

Eva Johansson

Forskningsassistent

Eva arbetar med datainsamlingen i EIMS. Hon har daglig telefonkontakt med deltagarna i samband med 

komplettering av besvarade enkäter.

Hon jobbar också med att lägga in 

enkätdata i databasen.

Forskare

Ingrid_Kockum.png

Ingrid Kockum

Ingrid är docent vid centrum för molekylär medicin (CMM), Karolinska Institutet. Arbetar med diabetes och MS forskning. Ingrid är en nyckelperson i koordineringen av genanalyser av blodproverna som samlas in i EIMS-studien.

Ingrid arbetar även med International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC).

 
 
Karin-tagen-av-Linda.JPG

Izaura Lima Bomfim

Post-Doc vid Centrum för molekylär medicin (CMM), Karolinska Institutet.

AK-Hedstroem2.JPG

Anna-Karin Hedström

Postdoc vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet. Anna-Karin studerar hur miljöfaktorer såsom rökning, snusning, skiftarbete i kombination med genetiska faktorer påverkar risken för MS.

.

 

 

 

 

Neurologienheter Pressen Samarbetspartners Länkar

 

©2005 EIMS. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 23 januari 2019. Kontakta webmastern.