engelsk-flagga-2.jpgIn English

Länkar

 

Institutet för miljömedicin

IMM är en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicinen. Det övergripande målet är att på vetenskaplig grund medverka till att skydda befolkningen från skadliga miljöfaktorer och främja en god folkhälsa.

 

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är i dag ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning. Genom forskning och utbildning medverkar universitetet till att förbättra människors hälsa.

 

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR)

NHR är en intresse-, service och kamratorganisation som arbetar med att stödja forskning genom utrednings- och utvecklingsarbete.

Svenska MS-sällskapet

Sällskapet vill öka intresset för MS, förbättra möjligheterna att bedriva MS forskning, samt verka för god MS vård. Sällskapet skall fungera som forum för professionell diskussion, utvärdera ny information i MS området, kommunicera denna till allmänheten, patienter, anhöriga, vårdaktiva och till myndigheter och beslutsfattare.

Svenska Neurologföreningen (SNF)

SNF är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens i neurologi (nervsystemets sjukdomar) och läkare under utbildning till neurologer. SNF är både en facklig och en vetenskaplig organisation vars uppgift är att hävda neurologins och neurologernas intressen i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Neurologienheter Pressen Samarbetspartners Länkar

 

©2005 EIMS. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 23 januari 2019. Kontakta webmastern.