engelsk-flagga-2.jpgIn English

Insamling

 

Data till EIMS-studien samlas in från både MS-patienter och friska kontroller. Insamlingen går till på följande sätt: 

MS-patienter

För en MS-patient påbörjas kontakten med EIMS på en neurologklinik/mottagning där de blir tillfrågade att delta i studien. Alla som tackar ja till att delta får fylla i en enkät och lämna blodprover till studien.

När en patient väljer att delta byts namn och personnummer ut mot ett ID nummer - för att personuppgifterna inte ska hanteras mer än nödvändigt. Blodproverna skickas till en biobank på Karolinska Institutet och är då avidentifierade och kopplade till det ID-nummer patienten blivit tilldelad. Samma gäller för enkäten som skickas till EIMS-sekretariatet.

 

 

Kontrollpersoner

När en MS-patient gått med i EIMS-studien meddelas EIMS-sekretariatet i Solna. Sekretariatet tar då ut två kontroller - slumpvis valda personer av samma kön och ålder samt boende i samma län som patienten - som får förfrågan om att delta i studien. 

Vi på sekretariatet skickar sedan ut en förfrågan att delta och information om studien via brev. Om de tackar ja till att delta fyller de i en likadan enkät som patienten. Vi skickar ett blodprovskit som deltagaren tar med sig till närmaste vårdcentral eller sjukhus, lämnar blod och skickar sedan blodproverna med post till biobanken på Karolinska institutet.

Kontrollerna är nödvändiga då det är i jämförelsen mellan kontroller och patienter som riskerna för MS kan utrönas.

dsc03114paketdscn2471

 

Insamling

Enkäter

Blodprover

Analys

 

 

 

 

 

 

Neurologienheter Pressen Samarbetspartners Länkar

 

©2005 EIMS. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 23 januari 2019. Kontakta webmastern.