engelsk-flagga-2.jpgIn English

Enkäter

 

Så hanterar vi enkäten när den kommer till EIMS-sekretariatet: 

 

 

En vanlig vecka får EIMS-sekretariatet in mellan 20-25 enkäter från både fall och kontroller. Samtliga enkäter kontrolleras noggrant för att se så att alla frågor är besvarade.

Ofta är det några frågor som måste kompletteras eller förtydligas. Någon på EIMS-sekretariatet kontaktar då respektive person via telefon eller brev.

När frågorna är kompletterade ska enkätsvaren in i databasen. För att underlätta kommande analyser görs alla svaren om till korta sifferkoder.

Forskare och doktorander i EIMS gör analyser på olika områden exempelvis rökning eller vitamin D. Om vi hittar något relevant publiceras en vetenskaplig artikel.

Vi hanterar mycket känslig data och personuppgifter. Alla som arbetar i studien har tystnadsplikt och säkerhet är prio ett.

 

 

 

 

 

Insamling

Enkäter

Blodprover

Analys

 

 

 

 

 

 

Neurologienheter Pressen Samarbetspartners Länkar

 

©2005 EIMS. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 23 januari 2019. Kontakta webmastern.