engelsk-flagga-2.jpgIn English

Analys

 

Enkäterna och blodproverna omarbetas via sekretariatet och laboratoriet till digital information, vilket öppnar upp för möjligheten till analyser.

EIMS-projektet har i nuläget över 9 000 deltagare och informationen från undersökningen kan analyseras i otaliga kombinationer. Det är således viktigt att forskarna och doktoranderna börjar med en idé om var det kan finnas ett samband.

Det finns till exempel belägg från annan forskning att vitamin D kan påverka risken att få MS, därför kan det vara intressant att utforska området även i EIMS-studien.

När en idé har fötts använder sig forskarna och doktoranderna av olika dataprogram för att göra analyser och söka efter statistiska samband.

För att kunna utföra analyser på vilka genvarianter som kan öka risken respektive minska risken för att utveckla MS krävs det speciella dataprogram. Eftersom flera gener och miljöfaktorer spelar en roll för insjuknande så kan forskarna inte analysera risken för en enskild individ. Forskningsresultaten visar en generell risk på gruppnivå.

Det räcker dock inte med att enbart hitta ett statistiskt samband. För att forskarna verkligen ska vara säkra på att något orsakar MS behövs också en bra biologisk förklaring.

Ett bra exempel på hur all information i EIMS-projektet samverkar är upptäckten av rökning som en viktig orsak till MS. Genom enkätsvaren såg forskarna att det var vanligare att MS-patienterna var rökare än kontrollerna. När forskarna kombinerade den vetskapen med DNA-analyser såg de att personer med ett visst genvariant kan få MS av sin rökning.

Så är en cykel i forskningsprocessen fullbordad. Forskarna är redo för att söka vidare efter nya upptäckter!

 

 

 

Insamling

Enkäter

Blodprover

Analys

 

 

 

 

 

 

Neurologienheter Pressen Samarbetspartners Länkar

 

©2005 EIMS. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 23 januari 2019. Kontakta webmastern.