engelsk-flagga-2.jpgIn English

Om EIMS

EIMS (epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för multipel skleros) är en nationell studie som undersöker orsakerna till varför människor drabbas av multipel skleros (MS). Det är den största studien hittills i Sverige som studerar både miljöns och genetikens påverkan på uppkomst och förlopp av MS.

Förhoppningen med forskningen är att den ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer som orsakar sjukdomen. Med sådan kunskap ökar också möjligheterna att behandla och förebygga denna sjukdom, som leder till svåra lidanden och handikapp.

EIMS är en multicenter studie där 42 neurologiska enheter, från Sveriges alla län, samarbetar med Institutet för miljömedicin och Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Dejeuner canotiers

Tack till alla som deltar i EIMS studien!

Utan alla som besvarat EIMS enkät och lämnat blodprover

hade inga av de befintliga eller framtida studierna kunnat genomföras! Tack för ert deltagande!

 

copy of länk Läs mer om hur studien går till!

copy of länk Läs mer om forskningsresultaten! 

Forskning på EIMS-material har fått stor uppmärksamhet!

Anna Karin Hedström med kollegor har upptäckt en koppling mellan skiftarbete och ökad risk att utveckla MS. De som arbetat utanför kontorstid före 20 års ålder kan löpa ökad risk att utveckla MS på grund av sömnbrist och störningar av den biologiska klockan.

copy of länk Läs mer!

 

eiraansikten15

Projektgruppen

EIMS-gruppen består av bland annat forskare, 

läkare och administrativ personal - förankrade

både i den kliniska verksamheten på

Karolinska Sjukhuset och på Karolinska

Institutet.

copy of länk Läs mer!

 

 

 

 

Neurologienheter Pressen Samarbetspartners Länkar

 

©2005 EIMS. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 23 januari 2019. Kontakta webmastern.